Strona głównaRodzinaSilne więzi rodzinne Polaków

Silne więzi rodzinne Polaków

Więzi rodzinne w Polsce cechują się dużą siłą i stabilnością - wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS. Wpływa na to nie tylko terytorialna koncentracja, która jest charakterystyczna dla większości rodzin w naszym kraju, ale również powiązana z tym, utrzymująca się na wysokim poziomie częstotliwość spotkań z bliskimi.
Silne więzi rodzinne Polaków [Fot. Pixabay.com] Ponad siedmiu na dziesięciu badanych (72%) deklaruje, że większość członków ich mieszka blisko siebie – w tej samej miejscowości, gminie lub w różnych, ale nieodległych od siebie miejscowościach. Jedna piąta (20%) wskazuje, że ich najbliżsi krewni są rozproszeni po Polsce, a siedmiu na stu (7%) – że po świecie. Zarówno od poprzedniego pomiaru w 2013 roku, jak i na przestrzeni ostatnich 20 lat niewiele się w tej kwestii zmieniło – większość rodzin była i nadal jest skoncentrowana terytorialnie.

O terytorialnej koncentracji swojej rodziny częściej niż przeciętnie mówią badani mający poniżej 45lat i mieszkańcy województwa mazowieckiego, z kolei o rozproszeniu –respondenci z regionu południowo-zachodniego i wschodniego (w mniejszym stopniu również centralnego, którzy akcentują jednak głównie rozproszenie po Polsce), a także mający 55 lat i więcej, znajdujący się w złej sytuacji materialnej oraz mieszkający w największych miastach.

Z rodziną spotykamy się często

Większość Polaków utrzymuje intensywne . Najczęstsze są spotkania z rodzicami, które co najmniej raz w tygodniu deklaruje blisko trzy czwarte ankietowanych (73%). Sześciu na dziesięciu badanych przynajmniej raz na siedem dni widuje się z wnukami (62%) iniemal tyle samo – z dorosłymi dziećmi mieszkającymi osobno (59%). Częste, choć mniej intensywne, są także kontakty osobiste z teściami (co najmniej raz w tygodniu spotyka się z nimi 45%), przyjaciółmi i bliskimi znajomymi (43%), rodzeństwem (37%) oraz z dziadkami (35%), przy czym z tymi ostatnimi znaczna część respondentów widuje się raz w miesiącu (39%). Rzadsze są spotkaniaz rodzeństwem współmałżonka – minimum raz w tygodniu uczestniczy w nich blisko co piąty ankietowany (19%, co najmniej raz w miesiącu – 34%, a kilka razy w roku – 33%). Na tym tle sporadyczne są spotkania z dalszymi krewnymi.

Intensywność kontaktów uzależniona jest przede wszystkim od tego, gdzie mieszka większość członków rodziny. Większe ich natężenie deklarują na ogół osoby, których rodzina jest skoncentrowana terytorialnie, niż ci, których bliscy są rozproszeni. Zauważalny jest również wpływ miejsca zamieszkania. Badani z dużych i największych miast rzadziej od pozostałych spotykają się zrodzicami, rodzeństwem (swoim i współmałżonka), a także z dziadkami i teściami. Kontakty z tą ostatnią kategorią bliskich najczęściej deklarują mieszkańcy wsi i małych miast. Jeśli chodzi ospotkania z mieszkającymi osobno dziećmi,in plus wyróżniają się mieszkańcy największych ośrodków, natomiast in minus – badani z miast średniej wielkości.

Z jakich okazji się spotykamy?

Polacy najczęściej spotykają się z rodziną z okazji świąt kościelnych (w zależności od święta takie spotkania deklaruje od 89% do 95%) oraz na uroczystościach rodzinnych, takich jak , ślub, pogrzeb (96%) lub imieniny i urodziny (89%). Ośmiu na dziesięciu deklaruje również spotkania bez specjalnej okazji (81%) lub w zwykłe weekendy (81%). Dwie trzecie (68%) spędza czas z bliskimi zazwyczaj w długie weekendy, w trakcie wakacji i urlopów. Rzadziej okazjami do spotkań rodzinnych są: Nowy Rok (58%), sylwester (43%) –których to popularność w tym względzie jeszcze zmalała w ostatnich sześciu latach – a najrzadziej święta państwowe (27%).

Zobacz także

 

 

 

Skomentuj artykuł:

Komentarze mogą dodawać wyłącznie osoby zalogowane.
Jesteś niezalogowany: zaloguj się / zarejestruj się
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Senior.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Komentarze niezgodne z prawem i Regulaminem serwisu będą usuwane.

Artykuły promowane

Najnowsze w dziale

Polecane na Facebooku

Najnowsze na forum

Warto zobaczyć

  • Poradnik-zdrowia.pl
  • Akademia Pełni Życia
  • EWST.pl
  • Uniwersytety Trzeciego Wieku
  • Oferty pracy